Antiek Restauratie

Een restauratie is doorgaans een ingrijpende gebeurtenis in het bestaan van een object. 

De restaurator kan men beschouwen als de dokter van de kunstvoorwerpen. Eerst vindt er een onderzoek plaats, dan een diagnose, gevolgd door een eventuele ingreep of behandeling.

Er zijn internationale conventies die stellen dat een restauratie altijd omkeerbaar moet zijn, zodat een slechte of onverantwoorde ingreep ongedaan kan worden gemaakt. Restauraties zijn meestal kostbaar vanwege het speciale materiaal en de technieken die worden gebruikt. Als een restauratie goed is uitgevoerd, is het soms mogelijk dat het kunstwerk compleet van uiterlijk is veranderd, doordat latere toevoegingen weggehaald worden (bijvoorbeeld het verwijderen van neogotische polychromie op een barokbeeld).

Soms geeft het kunstwerk in de loop van het onderzoek geheimen prijs die eeuwen verborgen waren.